Osobní bankrot podmínky

1 Hvězdička2 Hvězdičky3 Hvězdičky4 Hvězdičky5 Hvězdiček (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5) - Hlasujte!
Loading...
Osobní bankrot podmínky
Půjčka bez doložení příjmu online

Mnoho lidí, kteří se dostali do finančních problémů, by je chtělo nějak smysluplně vyřešit. Z toho důvodu jsme pro ně připravili článek, jenž se zabývá tématem osobní bankrot a jeho podmínky. Také se dočtete informace, jak podat návrh na oddlužení, co musí obsahovat nebo jaké existují možnosti oddlužení.

K čemu je osobní bankrot

Osobní bankrot nebo také oddlužení může pomoci každému, kdo se ocitl v neřešitelné finanční situaci, kterou nedokáže sám zvládnout. Celý proces insolvenčního řízení se opírá o platný Insolvenční zákon, jenž je v platnosti od 1.1.2008.

Jaké jsou podmínky pro úspěšný osobní bankrot

 1. Více věřitelů – o oddlužení nejde požádat v případě, že má dlužník pouze 1 věřitele – tedy pokud dluží pouze 1 firmě nebo 1 fyzické osobě. Pro podání žádosti o osobní bankrot musí být nejméně 2 věřitelé.
 2. Dluhy po splatnosti – další nezbytnou podmínkou osobního bankrotu jsou závazky po lhůtě splatnosti. Musí se jednat nejméně o 30 denní prodlení a dlužník je není schopen věřitelům zaplatit.
 3. Poctivost – dlužník žádající o osobní bankrot se musí vyvarovat nepoctivému jednání, protože pokud by bylo odhaleno, porušil by 1 z podmínek pro oddlužení. Navíc by mohl dostat sankce za podvod.
 4. Předchozí rozhodnutí Insolvenčního soudu – mezi podmínky omezující možnosti oddlužení patří i to, že o návrhu již nesměl Insolvenční soud dříve rozhodnout.
 5. Plnění povinností dlužníkem– veškeré svoje povinnosti je dlužník povinen plnit důsledně. Jakékoliv lehkovážné nebo nedbalé jednání by znamenalo porušení podmínek oddlužení.
 6. Hodnota plnění – Insolvenční zákon umožňuje odpustit dlužníkovi až 70 % závazků. To znamená, že musí být schopen a ochoten doložit skutečnost, že zbývajících 30 % věřitelům zaplatí nejdéle do 5 let. Ovšem existují situace, že může být odpuštěna i větší částka, než zmíněných 70 %. To platí pouze za předpokladu, že se dlužník dohodl se svými věřiteli a ti s tímto krokem vyjádřili svůj souhlas.

půjčka do 5000

Co je také považováno za neschopnost splácet

 • dlužník zastavil podstatné úhrady svých závazků
 • nebo svoje závazky neplní v délce nejméně 3 měsíců po lhůtě splatnosti těchto dluhů
 • nebo není možné uspokojit pohledávky věřitelů výkonem exekuce nebo rozhodnutí
 • nebo dlužník nepředložil Insolvenčnímu soudu přehledy svého majetku, závazků a dalších informaci, jenž mu byly uloženy

Dostatečné je, pokud je splněn pouze 1 ze zde uvedených bodů.

Jaké jsou formy oddlužení – osobního bankrotu

Insolvenční soud může rozhodnout, často po dohodě s věřiteli, kteří jsou v podstatě považováni za vlastníky dlužníkova majetku, o 2 variantách oddlužení. Rozhodnutí o způsobu vždy záleží na celkové situaci dlužníka.

1. Zpeněžení majetkové podstaty

Pokud bude rozhodnuto o zpeněžení majetkové podstaty, potom se jedná o prodej majetku dlužníka. Z jeho výnosů jsou následně uspokojováni věřitelé. Přitom jde o majetek, který dlužník vlastnil ke dni povolení oddlužení Insolvenčním soudem. Častým omylem bývá domněnka, že se zpeněžení týká i majetku, jenž dlužník získal během insolvenčního řízení. Pravdou ovšem je, že tohoto majetku se prodej netýká.

rychlá půjčka bez registru

2. Splátkový kalendář

Další možností je určení splátkového kalendáře, jenž určuje dlužníkovi povinnost po dobu nejdéle 5 let platit své závazky měsíčně věřitelům, kteří neměli zajištěné pohledávky. Konkrétně jde o částku v takové hodnotě, která je adekvátní úhradě dluhů v případě, že by došlo k výkonu rozhodnutí nebo exekuci. Platby jsou určeny Insolvenčním soudem podle poměru výše jednotlivých pohledávek.

Jak postupovat při vyhlášení osobního bankrotu

Nejprve je nutné si uvědomit, že osobní bankrot nemůže dlužník vyhlásit svévolně. O tomto kroku může rozhodovat pouze Insolvenční soud. Proto pokud chce dlužník dosáhnout oddlužení, měl by podat návrh na povolení oddlužení. To je první krok k zahájení osobního bankrotu a tento návrh se připojuje k návrhu na insolvenční řízení.

Aby byl návrh na povolení oddlužení úspěšný, musí obsahovat nezbytné náležitosti, kterými jsou:

 • označení soudu, kterému je žádost podávána
 • označení navrhovatele na oddlužení (kdo návrh podává)
 • datum návrhu
 • podpis návrhu
 • označení dlužníka
 • označení oprávněné osoby nebo osob, jenž můžou za dlužníka jednat (dlužník tedy může zmocnit jinou osobu, nejčastěji advokáta)
 • informace o očekávaných příjmech dlužníka pro následujících 5 let
 • informace o příjmech dlužníky během uplynulých 3 let (tyto příjmy musí dlužník doložit například daňovými přiznáními, výpisy z bankovního účtu, potvrzením o příjmech zaměstnavatele apod.)
 • informace o dalších majetkových poměrech dlužníka, zejména se jedná o seznam majetku dlužníka. Dále je nutné aby doložil všechny svoje závazky (v obou případech by měl svá tvrzení doložit odpovídajícími dokumenty – smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí, neuhrazené faktury apod.).
 • v návrhu by měla být uvedena navrhovaná forma oddlužení. Další možností je, že dlužník nechá rozhodnutí na Insolvenčním soudu. V takovém případě by měl uvést, že návrh na způsob oddlužení nevznáší.
 • v případě, že se dlužník dohodl se svými věřiteli na tom, že bude hodnota plnění nezajištěných pohledávek méně než 30 %, je nutné tuto dohodu doložit v písemné formě. Ta musí obsahovat konkrétní specifikaci výše těchto plnění.

půjčka na rekonstrukci

Jak je to s podmínkami osobního bankrotu v případě manželů

U manželů je většinou výhodnější, pokud podají návrh na oddlužení společně. Důvodem je, že tak ho bude Insolvenční soud i projednávat. Při společném návrhu je nutné si uvědomit, že oba manželé vystupují na straně dlužníků. Je tedy nutné návrh na oddlužení upravit a doplnit o všechny informace o každém z manželů.

Jak je to po schválení osobního bankrotu

V případě, že Insolvenční soud rozhodne o insolvenčním řízení a dojde ke schválení oddlužení, potom se jedná o právně závazné rozhodnutí. To musí respektovat všechny zúčastněné strany, tedy dlužník (nebo dlužníci u manželského páru) i věřitelé.

Insolvenční soud vydá o tomto kroku usnesení, jehož součástí jsou všechny potřebné informace, podle kterých se následně postupuje. Jestliže některá strana nepostupuje v souladu s rozhodnutím Insolvenčního soudu, je nejlepší se obrátit na právníka, jenž se specializuje na osobní bankroty.

Osobní bankrot podmínky závěr

Jak jste si mohli přečíst, podmínky osobního bankrotu jsou poměrně striktně dané. To může být pro dlužníka výhoda, pokud k oddlužení přistupuje férovým a odpovědným způsobem. Jestliže byste si i přesto nebyli jisti, zda celý proces bez pomoci zvládnete, na internetu existuje mnoho firem, které vám s tím pomůžou. Ovšem musíte počítat s tím, že si za svoje služby naúčtují poplatek.

Chcete získat půjčku 4500,- Kč hned teď?

Půjčí opravdu téměř každému - schvalovatelnost je 96%!
Vyplňte tento jednoduchý formulář a už během 10 minut jsou peníze vaše! Chci získat půjčku 4500,- hned teď!

Prověřené půjčky

Půjčka bez doložení příjmu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Ochrana soukromí
TOPlist

Půjčka bez registru | Půjčka bez doložení příjmu | Rychlá půjčka | Online půjčky | Půjčka před výplatou | Půjčka do výplaty | Půjčka ihned na účet | Srovnání online půjček

Půjčky bez náhlížení do registrů | Online půjčka ihned | Peníze na OP | Půjčka 5000 Kč ihned | Půjčka bez registru ihned | Půjčka i o víkendu | Výhodná půjčka | Studentská půjčka

Zdarma půjčky | Půjčka bez 1 Kč na účet | Půjčka 10000 Kč | Půjčka ihned každému